– fordi tiden kræver et MODSPIL

01. Feb 2008

Ny debatmulighed: Modspils Forum

 
Scipio på folkeforsamlingen (sådan ca.)

Som supplement til indlæggene på denne og andre sider samt muligheden for at skrive i kommentarfeltet har jeg oprettet en ny postliste til fri debat,

debat (snabela) modspil (dot) dk.

Meningen er, at listen skal fungere som et debatforum, hvor man frit kan diskutere alt, hvad der rører sig, dog især for emner, der tages op på hjemmesiderne www.modspil.dk, www.faklen.dk og www.humanisme.dk, ligesom man også kan forvente en vis interesse for nogle af de ting, som det ikke rigtig lykkedes Minoritetspartiet at slå igennem med i den offentlige debat.

Ønsker du at deltage i listen, skal du blot sende en tom mail med "subscribe" i subject til debat-request@modspil.dk – du kan også gå ind på listens egen hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig ved at opgive din email-adresse (i begge tilfælde kommer der en bekræftelsesmail med et link, man skal klikke på).

Listen bestyres af det udmærkede program GNU Mailman, som gerne skulle sikre alle en god og spam-fri oplevelse på listen.

Så vel mødt og velkommen til alle dem, der har lyst!

Link til listens hjemmeside, hvor du kan skrive dig på.

Kommentarer:

wolf skrev:
02/02/2008 06:11:41

Tror du ikke, det ville være mere ansporende til debat, hvis du oprettede et message board?

I så fald skal du blot huske en stram moderation, så de sædvanlige idioter ikke ødelægger det for jer.

Carsten Agger skrev:
02/02/2008 06:46:50

Måske, men nu begynder jeg altså med en postliste - så må vi se ... (det skulle også være muligt at integrere mailman til et message board - om det bliver aktuelt, får vi jo se).

Sisyfos skrev:
24/09/2008 07:23:23

Wolf. Kun i en socialists verden kan man have en levende og ansporende debat ved et censureret forum som er underlagt "stram moderation". Se blot på modkraft.dk. Der ER ingen debat. Der er ganske få (ubesvarede) meningstilkendegivelser som er så forudsigelige i deres udtryk at det generelt er kedeligt at læse. Socialisme er godt, kaptitalisme er ondt. Kun ganske få gange bevæger skribenterne sig udenfor den stramme moderation og doktrin, at man til nød kan kalde det nuanceret.

At vente to til tre dage førend andre kan læse éns indlæg er ikke ansporende. Det er dræbende for envher debat.

Se blot på andre fora som ikke er censurerede. De fungerer ganske udemærket. Selvfølgelig kommer der i ny og næ en enkelt tosse som skriver "pik" og så forsvinder igen. Det sker så sjældent at argumentationen om at holde en "stram moderation" ikke holder vand. Med mindre man da vil styre debaten i sådan et omfang at kun meninger som censoren kan acceptere, bliver bragt. Som det er tilfældet hos modkraft.dk.

Ole Toustrup-Andersen skrev:
27/10/2009 08:40:50

Måske og tilsyneladende. Ikke mindst kilderne og åbenlyst usande påstande, som I i modspil, selv burde have kunnet se måtte være på kant med sandheden. Her taler jeg om da Modspil i rosende vendinger anmelder Rune Engelbreth Larsen´s bog "Oplysning og tolerance". Her skriver citerer Modspil "oplysning og tolerance" for orderne, at 50% af amerikanske borgere tror bogstaveligt på biblens ord og dermed også tror at jorden også kun er 6000 år gammel. Havde Rune E. L. fundet det relevant at tjekke rigtigheden fra hans kilde "Illusionen om gud" ville han sort på hvidt kunne have læst at Gallup ikke var kommet frem til tallet ca 50%, men 31 %, som et gennemsnit fra 1997 til 2007 og en nedadgående tendens. Tallet er nok derfor mere ved at ramme 25-26 % nu. Her er det igen et eksempel på de "venstreintellektuelles" egen selvskabte udgave af kejserens nye klæder. Jeg kommer frem til dette særegne synonym, fordi det er som om, at negativ kritik af USA tages for givet og ikke nødvendigvis behøves undersøges. Det virker heller ikke som om at man interessere sig specielt meget for det amerikanske samfund. Det er er mest østen, der trækker og man ænser ikke den ernorme mængde af CO2, som udløses i atmosfæren, fordi folk vil på tidtypiske "dannelsesrejser" og dermed financielt støtte østens diktatur og kastesystemer. De sidstnævnte problemstillinger, glemmer man helt at nævn, både menneskerettigheder og unødvendig forurening. Alle står deriomod i kø for at kritisere USA og hvor frygteligt og uretfærdigt de behandler deres egne. Al tdette sker mens venstrefløjen gladeligt hælder millioner i diktaturstater og vi skal lige huske forureningen. Så læser jeg at forsvaret "måske" ville stoppe, udgivelsen af "I krig med eliten" fordi den "måske" kan afsløre af danske soldater har videregivet fanger til tortur. Altså "måske" også lige som tidligere "formodentlig". Der henvises også til at danske jægersoldater skulle have lavet et brud på Genevekonventionens artikel 37, der siger, kort sagt at man ikke i civil må foretage krigshandlinger og at en soldat udenfor uniform ikke længere er beskyttet af genekonventionen. Selvom der ikke ligger nogen beviser for at at man har overtrådt Artikel 37, bruger Modspil alligevel episoden, som en slags sandsynliggørelse at forsvaret vil dække over medvirken til tortur. Altså igen "MÅSKE" Selvfølgelig støtter modspil også uforbeholdent, renovationarbejdernes, af arbejdsretten afgjort ulovlige strejke. Det er da helt klart urimeligt, synes Modspil at renovationselskaberne vil holde arbejde personligt ansvarlige for evt. tab. Her glemmer Modspil, selvfølgelig meget belejliget at nævne, at renovations arbejderne og alle andre borgere, ifølge loven kan holde ethvert selskab økonomisk ansvarligt for en udeblevet eller forsinket levering, der har pålagt borgeren ekstra udgifter. Hvis de stakkels arbejdere med overlæg gør sig skyldig i at en virksomhed lider tab, synes modspil selvfølgelig, at det er helt urimeligt. Til sidst men ikke mindst. Lukningen af Vestas vindmøllefabrik i UK. Det er helt hen i vejret at flytte den i vejret, når UK har til hensigt at 25 % af vindmøllekraften i 2020 skal komme fra vindenergi og Vestas fabrik er den eneste fabrik i UK, så det er ifølge Modspil helt forkert, at flytte fanrikken til USA, hvor hvor et behov på under 5% af UK´S, vil kræve produktion af samme antal møller. Jeg bemærker også, og ikke helt uden et lille smil, at venstrefløjen nu pludselig, betragter en politisk hensigt om forbedring af alternativ bæredygtig energi, som noget der selvfølgeligt, bliver fulgt 100 % op på. Normalt plejer venstrefløjens blade eller at være fulde af beskyldninger og bekymringer om disse hensigter, nogen sinde bliver til virkelighed. Men da hensigten nu taler for deres sag er det selvfølgelig givet at "hensigten bliver til virkelighed". Vestas er i forvejen meget stærk konsolideret med hovedsædder i Bla. Italien og andre steder i Europa. Kunne det tænkes at det er mere rentabelt, at bygge møllerne i USA, som jo også bruger Vestasmøller og herved kan spare transport og hermed forurening og lade Europa forsyne, hvad der er rentabelt for europa at forsyne. En amerikansk arbejder er ikke mindre glad for sit job end en britisk. Jeg er sikker på at Modspil har sin helt egnen særegne, svar på dette problem. Jeg synes også at Modspils brug af kilder som "Arbejderen og Modkraft" taler for sig selv. Med venlig hilsen Ole Toustrup-Andersen

Kirsten skrev:
14/02/2013 10:00:12

Hej Carsten Jeg har med stor interesse læst dit indslag og nogen af kommetarer. Jeg er også en af dem der er havnet i de sociale myndigheders kløer på grund af indeberettning fra skole. Min søn er anbragt på en special skole/bo intuition efter kommunens skøn på hans behov men det er en frivillig anbringelse som sagsbehandleren pressede og lokkede os til blan andet ved at love os at han kom hjem i alle weekender, helligdage og ferie og hvis ikke vi gik med til det skulle vi enten overvåges i samvær med vores søn eller en tvangsfjernelse af ham. Vores søn gik i forvejen i en specialskole for børn med vanskeligheder hvor pædagogerne ikke var voksen til opgaven. Det endte med at vores søn blev meget udeadreagerende hvor han bland andet slog andre elever og fortalte lærerne at sådan gøre vi hjem som ikke er sand. Han fortalte også at han tit blive slået af os som heller ikke passer men det blev straks indberettet til kommunen selv om lærer og pædagoger vidste at vores søn kunne finde på at fortælle lignende historier om dem. Siden han er startet i skole bo tilbudet har han ændret sig meget til det gode så jeg er nogenlunde tilfreds med anbringelsen kun er jeg ved at være godt træt af at jeg skal slås om hver gang vi ville have ham hjem i ferien. Efterhånden er han kun hjem hver 2.weekend bland andet fordi han selv har ønsket det. Kan det virkelig være rigtig at vi hele tiden skal forhandle/ slås om ferie og helligdage har vi ingen rettigheder som forældre?? Og hvad med vores søn har hans ønsker ingen betydning?? Han er efterhånden 13år mvh. Kirsten

Kirsten skrev:
14/02/2013 10:00:52

Hej Carsten Jeg har med stor interesse læst dit indslag og nogen af kommetarer. Jeg er også en af dem der er havnet i de sociale myndigheders kløer på grund af indeberettning fra skole. Min søn er anbragt på en special skole/bo intuition efter kommunens skøn på hans behov men det er en frivillig anbringelse som sagsbehandleren pressede og lokkede os til blan andet ved at love os at han kom hjem i alle weekender, helligdage og ferie og hvis ikke vi gik med til det skulle vi enten overvåges i samvær med vores søn eller en tvangsfjernelse af ham. Vores søn gik i forvejen i en specialskole for børn med vanskeligheder hvor pædagogerne ikke var voksen til opgaven. Det endte med at vores søn blev meget udeadreagerende hvor han bland andet slog andre elever og fortalte lærerne at sådan gøre vi hjem som ikke er sand. Han fortalte også at han tit blive slået af os som heller ikke passer men det blev straks indberettet til kommunen selv om lærer og pædagoger vidste at vores søn kunne finde på at fortælle lignende historier om dem. Siden han er startet i skole bo tilbudet har han ændret sig meget til det gode så jeg er nogenlunde tilfreds med anbringelsen kun er jeg ved at være godt træt af at jeg skal slås om hver gang vi ville have ham hjem i ferien. Efterhånden er han kun hjem hver 2.weekend bland andet fordi han selv har ønsket det. Kan det virkelig være rigtig at vi hele tiden skal forhandle/ slås om ferie og helligdage har vi ingen rettigheder som forældre?? Og hvad med vores søn har hans ønsker ingen betydning?? Han er efterhånden 13år mvh. Kirsten

Kirsten skrev:
15/02/2013 04:12:19

Være sødt at svar på mine spørgsmål jeg er meget frustreret over situationen. ER der måske mulighed for gratis advokat hjælp???? Vi har sendt en klage til det sociale nævn og er lidt bange for hvad der nu sker. hilsen fra Kirsten

Carsten Agger skrev:
15/02/2013 04:20:10

Det er desværre meget op og ned, hvor meget tid jeg har til at være over denne side.

Din søns ønsker skal som udgangspunkt indgå i sagsbehandlingen, så snart han har en alder hvor det giver mening at tale med ham om det, og det gælder i høj grad, når han er 13 år.

Men jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår dig ret. Ønsker han selv at komme hjem i ferierne men får ikke lov til det, eller hvordan?

Og har I den oprindelige forsikring om, at han ville komme hjem i alle weekender, på skrift? I så fald synes jeg I skal holde fast i dette og spørge opholdsstedet og sagsbehandleren, hvorfor det ikke er sådan i praksis.

Mht advokathjælp er der forskellige former for retshjælp, men der findes efterhånden også privatpraktiserende socialrådgivere. Det koster ganske vist penge, men de kender reglerne og kan tale kommunens sprog.

Skriv kommentar:

Angiv linjeskift ved <br> eller <p>. Du kan formattere teksten med <i>...</i> (kursiv) eller <b>...<b> (fed), ligesom du kan angive links med <a href="http://dit.link">...</a>. Andre HTML-tags kan ikke bruges.
Feltet "URL/Email" skal udfyldes, men du må gerne "camouflere" dig, hvis du ikke vil skrive din rigtige adresse.
ANTI-SPAM: Sæt et flueben i checkboxen for at angive, at du er et menneske og ikke en spamrobot.
 
Name:
URL/Email:
Comments:
ANTI-SPAM: Markér denne box/Please check this box.