– fordi tiden kræver et MODSPIL

BAGGRUND

 

Carsten Agger I foråret 2004 blev jeg involveret i et forsøg på at lancere et nyt politisk tidsskrift. Meningen var at lave et tyndt blad (16 sider) i A5-format, hvilket ville gøre det meget billigt at fremstille, og uddele det gratis på gader og stræder og (især) i offentlige transportmidler som intercity- og S-tog, hvor folk ofte keder sig og følgelig gerne vil læse, hvad de nu kan finde af læsestof.

Ideen var at holde projektet såvel økonomisk som arbejdsmæssigt overskueligt. I første omgang ville vi (dvs. tidsskriftets redaktion) selv betale det meget begrænsede beløb, som trykning og distribution måtte koste, og med det lille sidetal skulle det ikke være umuligt at lave et nummer hver 14. dag og således OFTE komme ud til et STORT antal læsere.

Dette projekt blev, som alt for mange andre, aldrig realiseret – bl.a. på grund af forskellige uenigheder, der naturligvis alle blot er bortforklaringer af det faktum, at der ikke var tilstækkeligt med gnist og entusiasme blandt initiativtagerne. Men inden da havde vi faktisk fået skrevet hele første nummer, og efter lange diskussioner om, hvad et sådant blad mon kunne hedde, fik redaktøren (undertegnede) gennemtrumfet (eller var det -tromlet?), at bladet skulle hedde MODSPIL. Da det i dag ville være meningsløst at lancere et tidsskrift uden en eller anden form for hjemmeside, bestilte jeg følgelig domænet modspil.dk.

I månederne efter bladprojektets forlis forekom det mig dog klarere og klarere, at jeg gerne ville have et medium, der var helt mit eget, til at udtrykke mine tanker og ideer – og, først som sidst, til at give de etablerede institutioner og den forstenede, borgerlige tidsånd et kvalificeret MODSPIL. Det forekom mig med andre ord, at navnet stadig var lige præcis det rigtige for, hvad jeg gerne ville bruge det til. Disse måneder blev, ihærdigt hjulpet af en både arbejdsmæssigt og privat ret stram tidsplan, til mange; men nu er siden til gengæld klar.

Jeg håber, de mange betragtninger, meninger, smagsdomme og impertinente stædigheder kan være til oplysning og inspiration for i al fald én læser out there.

med venlig hilsen

Carsten Agger
redaktør, webmaster og skribent

Kommentarer: