– fordi tiden kræver et MODSPIL

OPEN SOURCE FRIGØR ØKONOMIEN

 

Den såkaldte open source-software og dens fordele og ulemper er blevet diskuteret en del i de senere år; senest, da Teknologirådet for nylig udgav en rapport, ifølge hvilken Danmark kan spare milliarder ved at gå over til open source i stedet for at betale licens for Microsofts produkter.

Et ofte hørt modargument er, at selvom open source-software står gratis til rådighed, er det ikke gratis at anvende; som al anden software kræver det opdatering og vedligeholdelse. Installation og vedligeholdelse af software i operativsystemet Linux (det efterhånden mest udbredte og anvendelige open source-system) kræver f.eks. mere teknisk viden og større grad af selvudvikling end for de tilsvarende Microsoft-produkter. En del af besparelsen vil altså blive brugt til mere teknisk personale, og derfor skulle fordelen ved et skift være til at overskue, høres det fra disse kritikere af et skift til åben software.

Og det er da også rigtigt. Imidlertid er Linux og de tilhørende værktøjer med fremkomsten af nye grafiske brugerinterfaces og office-programmer fuldt på højde med Microsofts Officepakke (men enten gratis eller langt billigere) ikke vanskeligere at anvende for brugerne – efter en omlægning til open source vil brugerne ikke opleve mere besvær end tidligere (tværtimod – et UNIX-baseret system som Linux er Microsofts produkter langt overlegent hvad angår sikkerhed og stabilitet), men der vil skulle bruges flere teknikere og udviklere.

Selvom der således er noget om denne kritik, er der stadig penge at spare – men vigtigere er den nationaløkonomiske og teknologipolitiske synsvinkel: Med den nuværende udbredte anvendelse af Windows og Microsofts Office-pakke i det offentlige sendes milliarder af kroner ud af landet – milliarder af kroner, som er en ren (og på grund af Microsofts virtuelle monopol endda særdeles ublu) afgift. Ved overgangen til open source bruges en del af disse milliarder i stedet på at oprette lokale IT-arbejdspladser. I stedet for blot at ryge ned i Microsofts kasse bliver pengene altså i landet og medvirker til at skabe arbejdspladser, velstand og en styrkelse af den lokale IT-kultur.

Udover at sikre mere stabile og sikre systemer vil en overgang til open source i det offentlige altså altid betyde en forbedret økonomi og betalingsbalance samt frigørelse af betydelige midler til et løft af det lokale IT-uddannelsesniveau. For et land som Danmark ville det være en fordel – for 3. verdenslande med en endnu spirende IT-økonomi kunne det blive aldeles afgørende, også fordi de nyansatte IT-teknikeres lønninger ville blive i samfundet og medvirke til at skabe endnu flere arbejdspladser. Samtidig bliver landene mindre afhængige af USAs og Vestens økonomiske dominans, idet det ikke længere er nødvendigt at kanalisere milliarder af Windows-licenskroner ubeskåret til USA.

Denne skrift på væggen har såvel Microsoft som den amerikanske regering tilsyneladende også set – da Peru for nylig omgikkes med tanker om at gå over til open source, forsøgte den amerikanske ambassadør i landet at lægge pres på landets præsident for at forhindre det. Disse politisk/økonomiske bøllemanerer gør næppe andet end at understrege, hvorfor det er en god idé at beholde pengene i landet frem for at sende dem som dummebøder til verdens rigeste mand.

Kommentarer: